sərbəstcə(sinə)

sərbəstcə(sinə)
z.
1. Tamamilə sərbəst, müstəqil, başqasından asılı olmadan. Sərbəstcə yaşamaq. // Asanlıqla, heç bir çətinlik çəkmədən, tamamilə sərbəst. Rusca sərbəstcə danışır.
2. Çəkinmədən, utanmadan, sayğısızcasına. Sərbəstcəsinə hərəkət. – Xalıqverdi kişinin gözlədiyinin əksinə, Ataş əsla utanmadan, sərbəstcə cavab verdi. Ə. Vəl.. // Sadəcə, heç bir şeylə hesablaşmadan. <İskəndər kişi> şapkasını götürüb sərbəstcə stolun üstünə atdı. İ. Hüseynov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • danışmaq — f. 1. Sözlə ifadə etmək, bildirmək, anlatmaq, demək, söyləmək, nəql etmək. Ağır ağır danışmaq. Düzünü danışmaq. Həyəcanla danışmaq. Danışa bilməmək. Əhvalatı danışmaq. Məsələni açıq danışmaq. – <İkram> Səlimovun yanına gedib, əmisi haqqında …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitəkəllüf — f. və ə. 1) sadə, adi; 2) sərbəstcəsinə; 3) təklif olunmadan; 4) nəzakətsizliklə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • muğani — f. 1) atəşpərəstcəsinə, atəşpərəst kimi; 2) atəşpərəstlik mərasimi və ayini …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əhraranə — ə. və f. azadcasına, sərbəstcəsinə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Constitución española de 1978 — Ejemplar de la Constitución conservado en el Congreso de los Diputados. Creación 31 de octubre de 1978 Ratifi …   Wikipedia Español

  • Jurisprudencia feminista — Este artículo o sección sobre derecho necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 4 de febrero de 2009. También puedes ayudar …   Wikipedia Español

  • Derecho administrativo (España) — Saltar a navegación, búsqueda Contenido 1 Concepto derecho administrativo Español 2 Evolución del derecho administrativo Español 3 Potestades administrativas …   Wikipedia Español

  • Technicolor (física) — Las teorías Technicolor son modelos de física Más allá del modelo estándar que nos llevan a la ruptura de la simetría electrodébil, el mecanismo por el cual las partículas elementales adquieren masa. Las primeras teorías technicolor se basaron en …   Wikipedia Español

  • Metro de la Ciudad de México — Vista aérea de la línea 2 del Metro de la Ciudad de México. Lugar Ubicación Distrito Federal y …   Wikipedia Español

  • Derechos fundamentales en la constitución española — Este artículo o sección sobre derecho necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 17 de enero de 2010. También puedes ayudar …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”